Aktualności


19.05.2021

Aktualności

Zapisz się do ZNP!

To

Zdecydowanie

Najlepsza

Przynależność!

 

 JESTEŚMY NAJ
Największym
Najnowocześniejszym
Najstarszym związkiem zawodowym w Polsce!

 

JESTEŚMY

Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.

Jest nas 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.

Działamy w ramach Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela i Centralny Klub Młodego Nauczyciela).

Cenimy sobie współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.

Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej – Education International.


BRONIMY

Godności zawodu nauczycieli i pracowników oświaty.
Odpowiednich warunków pracy i płacy.

 

CHCEMY

Godnych zarobków.
Poszanowania zawodu nauczyciela i pracownika oświaty.
Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich.
Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji.

 

PROPONUJEMY

Wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB.
Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli.
Wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty.
Zmniejszenie biurokracji w szkołach.
Odchudzenie podstaw programowych.
Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej.

 

INICJUJEMY

Obywatelskie projekty ustawodawcze.
Edukacyjne strategie i debaty.
Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji.
Akcje protestacyjne w obronie jakości kształcenia oraz statusu nauczycieli i pracowników.
Negocjacje płacowe.
Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty.

 

OFERUJEMY

➡️ Wsparcie i pomoc w miejscu pracy.

➡️ Przynależność do prestiżowej, najstarszej organizacji związkowej broniącej nauczycieli i pracowników oświaty.

➡️ Pomoc prawną:

Bezpłatne poradnictwo prawne.
Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji.

➡️ Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych.

➡️ Zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, śmierci członka rodziny i śmierci członka ZNP (tę ostatnią otrzymuje najbliższa rodzina).

➡️ Zapomogi w trudnych sytuacjach losowych i zdrowotnych.

➡️ Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy.

➡️ Rzetelną informację.

➡️ Wsparcie zawodowe.

➡️ Udział w konsultacjach dający wpływ na kształt rozwiązań systemowych i lokalnych.

➡️ Bezpłatne szkolenia, kursy i webinaria.

➡️ Wydawnictwa i publikacje.

➡️ Zniżki w naszych ośrodkach wypoczynkowych na terenie całej Polski.

➡️ Bonusy i rabaty związane z członkostwem.

 

WIERZYMY W

*  Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji.

*  Siłę współdziałania i skuteczność współpracy.

*  Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności.

*  Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności.

*  Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa.

*  Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników.

*  Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego.

 

Dołącz do nas!
Jesteśmy nowoczesną organizacją związkową z największym dorobkiem!

25.05.2021

Aktualności

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji

16 maja b.r. po raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy

25.05.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 20 - 21

19.05.2021

Aktualności

Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN 18.05.2021 r.

19.05.2021

Aktualności

DOŁĄCZ  DO  NAS  -  ZNP  od  1905  roku.

11.05.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 18 - 19

11.05.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 16 - 17

11.05.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 14 - 15

11.05.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 13

11.05.2021

Aktualności

GŁOS  NAUCZYCIELSKI  -  Numer  11 - 12

22.04.2021

Aktualności

OFERTA  SZKOLENIOWA  ZNP

15.03.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 9 - 10

15.03.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 7 - 8

15.03.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI  -  Numer  5 - 6

15.03.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI  -  Numer  3 - 4

15.03.2021

Aktualności

GŁOS  NAUCZYCIELSKI  -  Numer  1 - 2

02.03.2021

Aktualności

PONOWNA  INTERWENCJA ZNP i RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

02.03.2021

Aktualności

DZIAŁANIA  ZNP  w  2021  roku  w  czasie epidemii COVID-19

02.03.2021

Aktualności

KAMPANIA INFORMACYJNA - część 2

02.03.2021

Aktualności

KAMPANIA  INFORMACYJNA  -  część  1

24.02.2021

Aktualności

24.02.2021

Aktualności

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. projektu Edukacja dla wszystkich

24.02.2021

Aktualności

Szczepienia: Po interwencji ZNP ruszyła rejestracja nauczycieli na urlopach!

10.02.2021

Aktualności

Wniosek ZNP o szczepienia pracowników niepedagogicznych 

10.02.2021

Aktualności

Szczepienia:

10.02.2021

Aktualności

SZCZEPIENIA  PRACOWNIKÓW  NIEPEDAGOGICZNYCH

10.02.2021

Aktualności

AstraZeneca

10.02.2021

Aktualności

AstraZeneca

10.02.2021

Aktualności

Przedszkola w czasie pandemii

14.12.2020

Aktualności

ŻYCZENIA

14.12.2020

Aktualności

INFORMACJA  O  PRACY  PREZES  ODDZIAŁU

16.12.2020

Aktualności

Walczymy w Senacie o podwyżki dla nauczycieli

16.12.2020

Aktualności

Społeczna Inspekcja Pracy

16.12.2020

Aktualności

Ankieta dot. finansowania zakupu sprzętu

03.12.2020

Aktualności

Darmowy internet dla nauczycieli od UPC Polska!

03.12.2020

Aktualności

Wniosek ZNP do GIS o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli

03.12.2020

Aktualności

Wsparcie prawne pro-bono 

03.12.2020

Aktualności

ROLA  ZWIĄZKÓW  ZAWODOWYCH

19.11.2020

Aktualności

Pytamy ministra edukacji o jego wypowiedź

19.11.2020

Aktualności

List do osób, które nadal pracują bezpośrednio z dziećmi

19.11.2020

Aktualności

Opinia ZNP do projektu rozporządzenia MEiN dotyczącego tzw. 500 zł

19.11.2020

Aktualności

21 edukacyjnych postulatów ZNP

22.10.2020

Aktualności

PRACA  BIURA

21.09.2020

Aktualności

ZNIŻKI  DLA  CZŁONKÓW  ZNP

21.09.2020

Aktualności

BUDŻETOWE  OSZCZĘDNOŚCI  NA  NAUCZYCIELACH  W  2021  roku

21.09.2020

Aktualności

LIST  ZNP  do  MEN 

26.06.2020

Aktualności

KONIEC  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

26.06.2020

Aktualności

List prezesa ZNP

26.06.2020

Aktualności

Stanowisko ZG ZNP

26.06.2020

Aktualności

STANOWISKO  ZARZĄDU  GŁÓWNEGO  ZNP 

04.05.2020

Aktualności

BADANIE  ZNP  -  płace  w  czasie  epidemii

04.05.2020

Aktualności

SUKCES  W  SPRAWIE  URLOPÓW  NAUCZYCIELI

29.04.2020

Aktualności

Pytamy premiera i samorząd

29.04.2020

Aktualności

30.03.2020

Aktualności

List prezesa ZNP do Rodziców

12.03.2020

Aktualności

KOMUNIKAT  W  SPRAWIE 

12.03.2020

Aktualności

OPINIA PRAWNA ZNP

12.03.2020

Aktualności

Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

24.02.2020

Aktualności

WNIOSEK  ZNP 

24.02.2020

Aktualności

SEJMOWE  "NIE" 

06.02.2020

Aktualności

FERIE  2020

06.02.2020

Aktualności

Komunikat z rozmów w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli

13.12.2019

Aktualności

 BOŻE  NARODZENIE  2019 r.

13.12.2019

Aktualności

ZDECYDOWANIE  NAJLEPSZA  PRZYNALEŻNOŚĆ

22.10.2019

Aktualności

08.10.2019

Aktualności

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ

02.09.2019

Aktualności

LIST  PREZESA  ZNP  z  okazji  nowego  roku  szkolnego  2019/2020

29.08.2019

Aktualności

ROK  SZKOLNY 

25.06.2019

Aktualności

ZAKOŃCZENIE  roku  szkolnego  2018/2019

25.06.2019

Aktualności

NOWELIZACJA

04.06.2019

Aktualności

CZARNY  MARSZ

26.03.2019

Aktualności

WYNIKI  REFERENDUM

05.03.2019

Aktualności

STRAJK  SZKOLNY

28.01.2019

Aktualności

FERIE  ZIMOWE

11.01.2019

Aktualności

Komunikat ZNP z rozmów z MEN 10 stycznia 2019 r.

02.01.2019

Aktualności

50-lecie  Sekcji  Emerytów  i  Rencistów

19.12.2018

Aktualności

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Pracowników Oświaty

21.11.2018

Aktualności