Aktualności


15.05.2023

Aktualności

Karta Nauczyciela fakty i mity

 

Ustawa Karta Nauczyciela reguluje prawa i obowiązki nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w publicznych samorządowych szkołach, przedszkolach i placówkach.

 

Karta wyrównuje szanse edukacyjne: wszędzie – niezależnie od położenia i zamożności samorządu – nauczyciele muszą spełniać te same wymagania.

 

Karta Nauczyciela nie tylko nikomu nie szkodzi, ale wręcz przeciwnie – gwarantuje wysoką jakość nauczania, dlatego że ustawa zapewnia szkole i jej pracownikom pewną stabilizację pozwalającą im wykonywać swoje zadania niezależnie od koniunktury ekonomicznej i politycznej! Związek Nauczycielstwa Polskiego stanowczo protestuje przeciwko zapowiedziom likwidacji ustawy Karta Nauczyciela

Karta jest swoistą konstytucją zawodową zawierającą określającą prawa i obowiązki nauczycieli.
Karta chroni edukację przed pełną komercjalizacją, czyli przed urynkowieniem zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli.

 

KARTA NAUCZYCIELA TO NASZE PRAWA!

✅ Historia nauczycieli i nauczycielek w Polsce splata się z Kartą Nauczyciela, ustawą regulującą pragmatykę zawodową. Prababką dzisiejszej ustawy jest ustawa o stosunkach służbowych nauczycieli z 1926 roku, a obecnie funkcjonująca Karta jest jedną z najczęściej nowelizowanych ustaw w Polsce.

✅ Karta jest ustawą regulującą kwestie związane z warunkami pracy, wynagrodzeniem oraz określa kwalifikacje nauczycieli.

✅ Karta stanowi jedyny już dzisiaj właściwie w Polsce – zbiorowy układ pracy.

✅ Ustawa ta szczegółowo określa warunki pracy nauczycieli, ich obowiązki, prawa oraz precyzuje stopnie awansu zawodowego i wysokość wynagrodzenia nauczycieli.

✅ Karta wyrównuje szanse edukacyjne (wszędzie – niezależnie od położenia i zamożności samorządu – nauczyciele muszą spełniać te same wymagania).

✅ Dzięki Karcie wszyscy otrzymują podwyżki, mają zagwarantowane wynagrodzenie zasadnicze, określony czas pracy i mogą realizować awans zawodowy.

✅ Karta jest swoistą konstytucją zawodową zawierającą określającą prawa i obowiązki nauczycieli.

✅ Karta Nauczyciela zapewnia nauczycielom stabilizację.

✅ Karta chroni edukację przed pełną komercjalizacją, czyli przed urynkowieniem zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli.

✅ Wcześniejsze zapisy nie chroniły nauczycieli przed nadużyciami ze strony dyrektorów.

✅ Karta Nauczyciela wprowadziła pronauczycielskieie rozwiązania. Co dała?

Określiła jednoznacznie czas pracy, w tym pensum dydaktyczne. Dała prawo do dodatków (stażowego, za pracę na wsi), prawo do funduszu zdrowotnego i socjalnego oraz nagród.
Wprowadzała w szkołach rewolucję, jeśli chodzi o metody nauczania i warunki nauki dzieci. Karta nakładała na państwo m.in. obowiązek zapewnienia wiejskim szkołom wykwalifikowanych nauczycieli.
Zagwarantowała każdemu nauczycielowi prawo do „swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne”.
Określiła sposób doskonalenia i dokształcania nauczycieli.
Nałożyła na dyrekcje szkół oraz organy nadzorujące konieczność zapewnienia nauczycielom i uczniom odpowiednich warunków do pracy i nauki.

✅ Dzisiejszą Kartę, od tej uchwalonej w 1982 r., dzielą lata świetlne – w ciągu 30 lat dokument był zmieniany ponad 60 razy.

Najważniejsze przepisy oraz – co istotne – duch tej ustawy pozostały jednak niezmienione – to przekonanie o konieczności zapewnienia dzieciom bezpłatnej, świadczonej na wysokim poziomie oświaty przez stabilnych zawodowo nauczycieli.

Karta Nauczyciela nie tylko nikomu nie szkodzi, ale wręcz przeciwnie – gwarantuje wysoką jakość nauczania, dlatego że ustawa zapewnia szkole i jej pracownikom pewną stabilizację pozwalającą im wykonywać swoje zadania niezależnie od koniunktury ekonomicznej i politycznej!

Karta Nauczyciela

✅ gwarantuje wysoką jakość nauczania

✅ reguluje prawa i obowiązki nauczycieli

✅ wyrównuje szanse edukacyjne

15.05.2023

Aktualności

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. założeń do wcześniejszej emerytury

20.04.2023

Aktualności

Działania ZNP dot. ustawy o zawodach medycznych i nauczycieli logopedów – komunikat

17.04.2023

Aktualności

Karta Nauczyciela gwarantuje wysoką jakość nauczania i chroni edukację przed pełną komercjalizacją!

17.04.2023

Aktualności

Protest ZNP po posiedzeniu sejmowej komisji

17.04.2023

Aktualności

Informacja dotycząca nauczycieli – logopedów zatrudnionych w szkołach

03.04.2023

Aktualności

WIELKANOC  2023

03.04.2023

Aktualności

Rozmowy ZNP – MEiN: Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

03.04.2023

Aktualności

Po naszym wniosku minister przyspiesza rozmowy ws. emerytur

08.03.2023

Aktualności

ZAPROSZENIE  na  spotkanie  z  Prezydentem  Miasta  Jeleniej  Góry

08.03.2023

Aktualności

Składamy w Sejmie projekt dotyczący 20% podwyżki

08.03.2023

Aktualności

Suntago – zniżka dla ZNP

21.12.2022

Aktualności

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu

21.12.2022

Aktualności

Petycja do Premiera ws. dodatku inflacyjnego dla nauczycieli

21.12.2022

Aktualności

Prezydenckie weto! Lex Czarnek 2.0

10.11.2022

Aktualności

11.11 Narodowe Święto Niepodległości

03.11.2022

Aktualności

Informacja po spotkaniu kierownictwa ZNP

10.10.2022

Aktualności

Miasteczko edukacyjne 8 – 14.10.2022

10.10.2022

Aktualności

Zapraszamy Ministra Edukacji – po raz kolejny – na spotkanie

10.10.2022

Aktualności

SPOTKANIE  ZNP  Z  MARSZAŁEK  SEJMU

26.09.2022

Aktualności

POGOTOWIE  PROTESTACYJNE 

26.09.2022

Aktualności

POGOTOWIE  PROTESTACYJNE

26.09.2022

Aktualności

ODPOWIEDŹ  NA  ZARZUTY  MINISTRA  Czarnka

16.09.2022

Aktualności

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny

16.09.2022

Aktualności

Minister P. Czarnek przeciwnikiem Karty!

31.08.2022

Aktualności

POGOTOWIE  PROTESTACYJNE 

31.08.2022

Aktualności

POGOTOWIE  PROTESTACYJNE  -  KOLEŻANKI,  KOLEDZY!

31.08.2022

Aktualności

22.06.2022

Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

22.06.2022

Aktualności

Wspólna konferencja prasowa ZNP i FZZ nt. płac w oświacie i związkowych inicjatyw

22.06.2022

Aktualności

Rabaty na paliwo do 20gr/l

18.05.2022

Aktualności

ZNP negatywnie opiniuje

08.04.2022

Aktualności

WIELKANOC  2022 R.

02.03.2022

Aktualności

PORADNIKI  ZNP  -  Asystentki i asystenci - i nie tylko

28.02.2022

Aktualności

ZNP  ODDZIAŁ  JELENIA  GÓRA 

24.02.2022

Aktualności

SOLIDARNI  Z  UKRAINĄ !

24.02.2022

Aktualności

Komunikat ZNP i WZZ „Forum – Oświata”

24.02.2022

Aktualności

Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna nt. lex Czarnek: Prezydencie, nie podpisuj! (cz. 1).

24.02.2022

Aktualności

Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna nt. lex Czarnek: Prezydencie, nie podpisuj! (cz. 2).

24.02.2022

Aktualności

 Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna nt. lex Czarnek: Prezydencie, nie podpisuj! (cz. 3).

27.01.2022

Aktualności

Wniosek ZNP do ZUS ws. lex Czarnek

27.01.2022

Aktualności

Wniosek ZNP do Prokuratury o wszczęcie postępowania ws. zniesławienia nauczycieli, pracowników i ZNP

17.01.2022

Aktualności

SEJM  PRZYJĄŁ „lex Czarnek”

17.01.2022

Aktualności

POLSKI  ŁAD  A  ZANIŻONE  WYNAGRODZENIA

16.12.2021

Aktualności

ŻYCZENIA

16.12.2021

Aktualności

WARSZTATY  FLORYSTYCZNE

16.12.2021

Aktualności

Opinia prawna ZNP dotycząca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

16.12.2021

Aktualności

NIE dla Lex Czarnek

20.10.2021

Aktualności

ZNP. Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

16.12.2021

Aktualności

Negocjacje z MEiN i postulaty ZNP

25.10.2021

Aktualności

Informacja po rozmowach w MEiN 22.10.2021

19.10.2021

Aktualności

19.10.2021

Aktualności

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ

14.10.2021

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2021

Aktualności

Wspólne stanowisko ZNP,

05.10.2021

Aktualności

ZNP przedstawia

28.09.2021

Aktualności

ZNP odrzuca propozycje MEiN

23.09.2021

Aktualności

ROZMOWY  z  MEiN  -  21 września 2021 r.

23.09.2021

Aktualności

Pismo OPZZ  ws. możliwości odliczenia od dochodu

23.09.2021

Aktualności

Rusza zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą „GODNE  PŁACE 

12.07.2021

Aktualności

NIE  MA  WAKACJI  OD  EDUKACJI  –

13.07.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer  27 - 28

13.07.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer  25 - 26

13.07.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer  24

13.07.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 23

13.07.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 22

12.07.2021

Aktualności

List ZNP do Premiera ws. odwołania Ministra Przemysława Czarnka

19.05.2021

Aktualności

Zapisz się do ZNP!

24.06.2021

Aktualności

PRACA  BIURA  W  OKRESIE  WAKACJI

08.07.2021

Aktualności

KONFERENCJA  PRASOWA 

24.06.2021

Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

24.06.2021

Aktualności

Status zawodowy: Decyzja Prezydium ZG ZNP

25.05.2021

Aktualności

Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji

16 maja b.r. po raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy

25.05.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 20 - 21

19.05.2021

Aktualności

Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN 18.05.2021 r.

19.05.2021

Aktualności

DOŁĄCZ  DO  NAS  -  ZNP  od  1905  roku.

11.05.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 18 - 19

11.05.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 16 - 17

11.05.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 14 - 15

11.05.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 13

11.05.2021

Aktualności

GŁOS  NAUCZYCIELSKI  -  Numer  11 - 12

22.04.2021

Aktualności

OFERTA  SZKOLENIOWA  ZNP

15.03.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 9 - 10

15.03.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI - Numer 7 - 8

15.03.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI  -  Numer  5 - 6

15.03.2021

Aktualności

GŁOS NAUCZYCIELSKI  -  Numer  3 - 4

15.03.2021

Aktualności

GŁOS  NAUCZYCIELSKI  -  Numer  1 - 2

02.03.2021

Aktualności

PONOWNA  INTERWENCJA ZNP i RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

02.03.2021

Aktualności

DZIAŁANIA  ZNP  w  2021  roku  w  czasie epidemii COVID-19

02.03.2021

Aktualności

KAMPANIA INFORMACYJNA - część 2

02.03.2021

Aktualności

KAMPANIA  INFORMACYJNA  -  część  1

24.02.2021

Aktualności

24.02.2021

Aktualności

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. projektu Edukacja dla wszystkich

24.02.2021

Aktualności

Szczepienia: Po interwencji ZNP ruszyła rejestracja nauczycieli na urlopach!

10.02.2021

Aktualności

Wniosek ZNP o szczepienia pracowników niepedagogicznych 

10.02.2021

Aktualności

Szczepienia:

10.02.2021

Aktualności

SZCZEPIENIA  PRACOWNIKÓW  NIEPEDAGOGICZNYCH

10.02.2021

Aktualności

AstraZeneca

10.02.2021

Aktualności

AstraZeneca

10.02.2021

Aktualności

Przedszkola w czasie pandemii

14.12.2020

Aktualności

ŻYCZENIA

14.12.2020

Aktualności

INFORMACJA  O  PRACY  PREZES  ODDZIAŁU

16.12.2020

Aktualności

Walczymy w Senacie o podwyżki dla nauczycieli

16.12.2020

Aktualności

Społeczna Inspekcja Pracy

16.12.2020

Aktualności

Ankieta dot. finansowania zakupu sprzętu

03.12.2020

Aktualności

Darmowy internet dla nauczycieli od UPC Polska!

03.12.2020

Aktualności

Wniosek ZNP do GIS o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli

03.12.2020

Aktualności

Wsparcie prawne pro-bono 

03.12.2020

Aktualności

ROLA  ZWIĄZKÓW  ZAWODOWYCH

19.11.2020

Aktualności

Pytamy ministra edukacji o jego wypowiedź

19.11.2020

Aktualności

List do osób, które nadal pracują bezpośrednio z dziećmi

19.11.2020

Aktualności

Opinia ZNP do projektu rozporządzenia MEiN dotyczącego tzw. 500 zł

19.11.2020

Aktualności

21 edukacyjnych postulatów ZNP

22.10.2020

Aktualności

PRACA  BIURA

21.09.2020

Aktualności

ZNIŻKI  DLA  CZŁONKÓW  ZNP

21.09.2020

Aktualności

BUDŻETOWE  OSZCZĘDNOŚCI  NA  NAUCZYCIELACH  W  2021  roku

21.09.2020

Aktualności

LIST  ZNP  do  MEN 

26.06.2020

Aktualności

KONIEC  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

26.06.2020

Aktualności

List prezesa ZNP

26.06.2020

Aktualności

Stanowisko ZG ZNP

26.06.2020

Aktualności

STANOWISKO  ZARZĄDU  GŁÓWNEGO  ZNP 

04.05.2020

Aktualności

BADANIE  ZNP  -  płace  w  czasie  epidemii

04.05.2020

Aktualności

SUKCES  W  SPRAWIE  URLOPÓW  NAUCZYCIELI

29.04.2020

Aktualności

Pytamy premiera i samorząd

29.04.2020

Aktualności

30.03.2020

Aktualności

List prezesa ZNP do Rodziców

12.03.2020

Aktualności

KOMUNIKAT  W  SPRAWIE 

12.03.2020

Aktualności

OPINIA PRAWNA ZNP

12.03.2020

Aktualności

Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

24.02.2020

Aktualności

WNIOSEK  ZNP 

24.02.2020

Aktualności

SEJMOWE  "NIE" 

06.02.2020

Aktualności

FERIE  2020

06.02.2020

Aktualności

Komunikat z rozmów w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli

13.12.2019

Aktualności

 BOŻE  NARODZENIE  2019 r.

13.12.2019

Aktualności

ZDECYDOWANIE  NAJLEPSZA  PRZYNALEŻNOŚĆ

22.10.2019

Aktualności

08.10.2019

Aktualności

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ

02.09.2019

Aktualności

LIST  PREZESA  ZNP  z  okazji  nowego  roku  szkolnego  2019/2020

29.08.2019

Aktualności

ROK  SZKOLNY 

25.06.2019

Aktualności

ZAKOŃCZENIE  roku  szkolnego  2018/2019

25.06.2019

Aktualności

NOWELIZACJA

04.06.2019

Aktualności

CZARNY  MARSZ

26.03.2019

Aktualności

WYNIKI  REFERENDUM

05.03.2019

Aktualności

STRAJK  SZKOLNY

28.01.2019

Aktualności

FERIE  ZIMOWE

11.01.2019

Aktualności

Komunikat ZNP z rozmów z MEN 10 stycznia 2019 r.

02.01.2019

Aktualności

50-lecie  Sekcji  Emerytów  i  Rencistów

19.12.2018

Aktualności

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Pracowników Oświaty

21.11.2018

Aktualności