Co warto wiedzieć o ZNP


06.06.2012

Z KART HISTORII

 

 • 1 października 1905 r. na zjeździe założycielskim w Pilaszkowie koło Łowicza powołano Związek Nauczycieli Ludowych.

 

 • W czerwcu 1917 r. ukazał się pierwszy numer "Głosu Nauczycielskiego"

 

 • W 1919 r. powstał Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich ,które w 1930 r. utworzyły Związek Nauczycielstwa Polskiego.

 

 • W 1925 r. ze skladek członków ZNP  wybudowano pierwsze związkowe sanatorium w Zakopanem.

 

 • W latach 1932-36 Związek zbudował swoją siedzibę w Warszawie wraz z zapleczem gastronomiczno-hotelowym.

 

 • Od października 1939r. ZNP pod nazwą Tajna Organizacja Nauczycielska podejmuje,na niespotykaną w całej Europie skalę ,akcję tajnego nauczania.

 

 • W listopadzie 1945 r. -odbył się pierwszy po wojnie Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

 

ZNP DZISIAJ

 

 • ZNP jest obecnie największym jednolitym branżowym związkiem      zawodowym w Polsce.

      Liczy ponad 300 tyś członków - nauczycieli,pracowników i byłych       .

      pracowników oświaty i nauki.

     

 • ZNP występuje w interesie pracowników oświaty,inicjując akcje protestacyjne.

 

 • ZNP co roku walczy o podwyżki podczas negocjacji płacowych z MEN.

 

 • ZNP prowadzi negocjacje z gminami w sprawie płac i warunków pracy.

 

 • ZNP organizuje debaty,konferencje i szkolenia.

 

 • ZNP należy do Międzynarodówki Edukacujnej (EI) i Europejskiejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE).

 

 • ZNP wydaje najstarszy w Polsce tygodnik oświatowy Głos Nauczycielski oraz Kalendarz Nauczycielski.

 

WALCZYMY O:

 

 

 • wysoki status zawodowy nauczycieli

 

 • podwyżki płac

 

 • zabezpieczenia socjalne pracowników oświaty

 

 • wyższe renty i emerytury

 

 • lepsze warunki pracy

 

 • publiczną i bazpłatną oświatę

 

 • upowszechnienie edeukacji przedszkolnej

 

 • dobrą jakośc kształcenia

 

 • równy dostęp do edukacji

OFERUJEMY:

 

 • profesjonalne wsparcie

 

 • porady prawne

 

 • pomoc przy awansie zawodowym

 

 • bezpłatną prenumeratę Newslettera branżowego

 

 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych i hotelach ZNP

 

 • udział w szkoleniach i debatach oraz w projektach edukacyjnych

 

 • pakiet imprez sportowych i kulturalnych

 

 • możliwość skorzystania z zasiłków i zapomóg

 

 • materiały opracowane przez ekspertów ZNP

   

PROPONUJEMY:

 

 • początkującym nauczycielom

     -działalność w Klubach Młodego Nauczyciela

 

 • doświadczonym nauczycielom

     -działalnośc w sekcjach zawodowych i komisjach

 

 • pracownikom niepedagogicznym

     -działalność w Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

 

 • seniorom

     -korzystanie z bogatej oferty Sekcji Emerytów i Rencistów

 

 

ZNP jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania ,szkolnictwa wyższego i nauki(Statut ZNP)

 

 

Dołącz do nas! Zapisz się do ZNP !!!

Deklarację członka ZNP znajdziesz w plikach do pobrania lub na www.znp.edu.pl