Cel działalności -


CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Klubu Nauczyciela


1. Podstawowym Celem działalności ,,Klubu Nauczyciela jest:

tworzenie i upowszechnianie kultury,rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjno - sportowych.

2. Swoją działalność klub prowadzi zgodnie z założeniami polityki kulturalnej samorządu miasta i w granicach obowiązującego prawa.

3. Formy realizacji celów statutowych określa kierownik klubu w porozumieniu z władzami organizacji skupionych przy Klubie Nauczyciela.

W szczególności są nimi:

szeroko rozumiane formy działalności kulturalnej dla nauczycieli i innych użytkowników wynikające z potrzeb środowiska lokalnego organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,organizacja wystaw i przeglądów twórczości artystycznej nauczycieli, członków kół zainteresowań oraz dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli o zasięgu miejskim i powiatowym,popularyzowanie wizerunku miasta ,kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie spotkań prozdrowotnych ,wynajmowanie pomieszczenia klubu oraz składników majątkowychw,spółpraca z organizacjami działającymi na terenie miasta.

KONTAKT


pod nr.telef. 75-6420370 w godz.od 12-17

lub kierownik „Klubu Nauczyciela" kom. 791144900

e- mail –bozenahescesarz@gmail.com ,bc51@interia.pl