Sekcje


03.09.2019

Zarząd SEiR

ZARZĄD

Sekcji  Emerytów  i  Rencistów

 

HUBNER  MARIAN  -  Przewodniczący

Zarząd:

     *  Bykowska Teresa
     *  Depkiewicz Małgorzata
     *  Jabłońska Seweryna
     *  Kalicka Janina
     *  Konarska Danuta

 

Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 14:00

w Młodzieżowym Domu Kultury.

 

Wszystkich chętnych Emetytów byłych Nauczycieli lub pracowników Administracji bądź Obsługi zapraszamy!!!

 

03.09.2019

SAiO

Sekcji  Administracji  i  Obsługi