Wycieczka Sekcji Emerytów i Rencistów z okazji DEN 2014.