Prezydium


PREZYDIUM 

Oddziału  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego

Kadencja  2019 - 2024

 

Władze:

Prezes  -  SYLWIA  GAC - SUFLETA

Vice Prezes  -  MARIOLA  MISZCZUK

 

Sekretarz  -  Danuta Konarska

Przewodniczący SAiO  -  Artur  Kasperowicz

Przewodniczący SEiR  -  Marian  Hubner

 

 

Członkowie Prezydium:

*  Marzenna  Koselnik  -  przedstawicielka  środowiska  przedszkolnego,

*  Magdalena  Woźniak  -  przedstawicielka  środowiska  szkół  podstawowych,

*  Katarzyna  Kielan  -  przedstawicielka  środowiska  szkół  podstawowych,

*  Dorota  Dzieciuch  -  przedstawicielka  środowiska  szkół  podstawowych,

*  Robert  Patrzałek  -  przedstawiciel  środowiska  szkół  podstawowych,

*  Elżbieta  Maćków - przedstawicielka środowiska szkół z gminy Jeżów Sudecki,

*  Aldona  Mierzwa  -  przedstawicielka  środowiska  szkół  średnich,

*  Celestyna  Czuba - Trzewik  -  przedstawicielka  placówek  oświatowo - wychowawczych.