STATUT


[pobierz] 0.3 MB nowy-statut-znp

Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego - tekst jednolity

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 lutego 2015 roku dokonano rejestracji nowego brzmienia Statutu ZNP, uchwalonego 22 listopada 2014 roku przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

 

Stosownie do treści art. 6945 § 2 k. p. c. wpis dotyczący rejestracji Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia.

 

W związku z tym informujemy, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego, mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP w brzmieniu nadanym przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 22 listopada 2014 roku.